Prima pagină :: Etape de implementare

Etape de implementare

Etape ale implementării Sistemului de Management Integrat

 1. contactare, stabilire vizita de evaluare pentru auditul iniţial;

 2. auditul iniţial, stabilirea organigramei, listei proceselor din firmă, persoanelor de contact;

 3. elaborarea procedurilor de sistem şi operaţionale;

 4. elaborarea Manualului Managementului;

 5. instruiri cu toate categoriile de personal din firmă;

 6. audit intern pentru a vedea stadiul implementării documentaţiei SMI;

 7. asistenţă pe durata pregătirii şi auditului organismului de certificare;

Notă:

Conceptul integrat de “Documentaţie şi consultanţă” pentru un Sistem de Management Integrat, produs al proiectului pilot nr. 112068 PIMM, din cadrul Programului Leonardo da Vinci, a fost agreat de catre SRAC şi Simtex, două organisme de certificare de frunte din România. Proiectul a fost derulat în perioada 2000 - 2004, cu participarea unor firme din Germania, Anglia, Spania, Cehia, România şi Bulgaria.

Beneficii ale implementării Sistemului de Management Integrat

 • perfect adaptabil pentru IMM;

 • îmbunătăţirea performanţelor firmei datorită managementului proceselor;

 • satisfacţia altor părţi interesate, în special a angajaţilor;

 • reducerea cheltuielilor cu certificarea cu până la 30%;