Prima pagină >  Oferte servicii :: Oferta generală de servicii

Oferta generală de servicii

Consultanţă în management ISO integrat şi proiecte. Furnizor autorizat de servicii de formare profesională.

CRAIOVA, Strada George Enescu, nr.31, bloc C2, sc.1,ap.5, Cod poştal: 200145 tel.: 0351/410.964 fax: 0351/814.065

BancaTransilvania, Ag Craiova,
Cont RO35 BTRL 0170 1202 5569 98xx

e-mail: office@novaconsult.ro  https://www.novaconsult.ro

Nr / data: 113 / 14.05.2015

OFERTA GENERALA DE SERVICII - NOVA CONSULT SRL
1.

Consultanţă în implementarea sistemelor de management al calităţii respectiv a sistemelor de management integrat în firme (calitate + mediul, ssm, siguranţa alimentară, responsabilitate socială, securitatea informaţiei)

Liste de referinţă pot fi puse la dispoziţie la cerere

2.

Consultanţă în implementarea sistemului de control intern / managerial în unităţile bugetare, conform OMFP nr. 946/2005 respectiv standardelor de acreditare a Spitalelor conform OMS nr. 972 /2010

Liste de referinţă pot fi puse la dispoziţie la cerere

3.

Consultanţă în implementarea sistemelor de management al calităţii din Laboratoarele de analize medicale, conform SR EN ISO 15189 : 2013

Liste de referinţă pot fi puse la dispoziţie la cerere

4.

Cursuri de auditori în domeniul sistemelor calităţii (COR 214130), auditori interni pentru sisteme publice (COR 241306), specialist managementul deşeurilor şi alte domenii de interes, la cerere.
Ex. Responsabili de îmbunătăţirea proceselor

Autorizaţiile CJA Dolj sunt pe site web ”Parteneriat cu alte firme de consultanţă"

5.

Audituri interne şi externe (la furnizorii dvs), după referenţialul ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001 şi specificaţiile tehnice contractuale cu scop de diagnoză, calificare, îmbunătăţire procese.

Peste 30 ani de experienţă

6.

(Re)evaluări ale aspectelor de mediu şi respectiv riscurilor pentru sănătatea şi securitatea muncii în vederea obţinerii autorizaţiilor de mediu şi SSM, a îndeplinirii altor cerinţe legale.

Abilitare ITM disponibilă pe pag. web ”Calificări obţinute”

7.

Expertize şi studii punctuale asupra datelor tehnico-economice furnizate de client sau colectate împreună cu acesta.
Ex. capabilitate procese, fiabilitate operaţională, grad de satisfacţie clienţi

Autorizaţie Ministerul Justiţiei

Director,

dr.ing Traian Crişu

   Este necesar Adobe Acrobat Reader pentru afişare/listare fişiere PDF.