Prima pagină >  Oferte servicii :: Oferta de servicii de instruire

Oferta de servicii de instruire

Consultanţă în management ISO integrat şi proiecte. Furnizor autorizat de servicii de formare profesională.

CRAIOVA, Strada George Enescu, nr.31, bloc C2, sc.1,ap.5, Cod poştal: 200145 tel.: 0351/410.964 fax: 0351/814.065

BancaTransilvania, Ag Craiova,
Cont RO35 BTRL 0170 1202 5569 98xx

Trezoreria Craiova, cont RO90TREZ 2915 069X XX00 7122

e-mail: office@novaconsult.ro  https://www.novaconsult.ro
Operator de date cu caracter personal nr. 30253*

Nr / data: 1335/24.10.2018

Către: CEI INTERESAŢI
În atenţia D-lor Administratori, Directori generali, Manageri
NOVA CONSULT SRL, supune atenţiei dvs. următoarea ofertă şi vă invită la cea de a III-a serie a cursului: ”Manager - COR 112029”.
Primele două serii au oferit îndrumări teoretice şi practice pentru a realiza tranziţia eficientă (adică rapid şi cu reducerea birocraţiei documentelor sistemului de management calitate integrat) la noile cerinţe ale SR EN ISO 9001:2015, până la termenul limită de implementare (15 sept 2018).

Această serie este recomandată funcţiilor din organizaţie care răspund de procese de execuţie sau de management la care conducerea apreciază că nu dau randament şi necesită a fi reproiectate, îmbunătăţite şi desigur celor care sunt la început de drum în implementarea unui sistem de management al calităţii/integrat eficient.

Durata cursului este de 60 ore, structurată astfel:
 • teorie la sala de curs (09-11.11.2018)
 • practică asistată (12.11-05.12.2018) la implementarea unui proiect necesar organizaţiei dvs
 • examen (test grilă şi prezentarea proiectului necesar organizaţiei) care va fi susţinut în 06.12.2018
 • Locaţia sălii de curs: Pensiunea Casa Românească, str. Paşcani, nr 1, Craiova.
CURSANTUL VA DOBÂNDI CUNOŞTINŢE ŞI DEPRINDERI PENTRU:
 • Elaborarea strategiei, planificarea şi organizarea activităţilor în activitatea de care răspunde, în acord cu strategia organizaţiei, pentru realizarea ”alinierii” necesare realizării obiectivelor
 • Monitorizarea strategiei şi adoptarea deciziilor în zona de care răspunde, cu respectarea cerinţelor tehnice şi legale aplicabile
 • Asigurarea calităţii proceselor coordonate, cu accent pe evaluarea riscurilor specifice activităţii coordonate, redefinirea indicatorilor cheie ai proceselor, motivarea angajaţilor pentru a ”elimina pierderile” de resurse, în sens LEAN, promovarea îmbunătăţirilor în organizaţie
Alte detalii:
 • Instruirea este interactivă, cu videoproiector, discuţii, comunicare online axată pe perfecţionarea competenţelor necesare realizarii ”excelenţei operaţionale” şi implementării tehnicilor descrise de SR ISO 10014:2007 — Linii directoare pentru realizarea beneficiilor economice şi financiare.
 • Se asigură suport de instruire şi CD având sistematizate informaţii utile managementului organizaţiei.
 • Se va elibera un certificat de absolvire COR 112029, recunoscut de Min.Muncii / Min.Educaţiei.
 • Costurile instruirii: 800 lei / cursant. Pentru următorii participanţi din firmă - 10% reducere.
 • Suma acoperă cheltuielile cu suportul de curs, meniul zilei, cafea şi apă pe durata pregătirii teoretice, practica asistată şi cheltuielile cu examinarea.
Nu suntem plătitori de TVA.

Director,

dr.ing Traian Crişu

   Este necesar Adobe Acrobat Reader pentru afişare/listare fişiere PDF.