Prima pagină :: Standarde

STANDARDE de referinţă în activitatea firmei NOVA Consult

”Prin standarde spre profesionalism şi modernizare... !”

 • SR EN ISO 9000:2015 – Sisteme de Management al Calităţii. Principii fundamentale şi vocabular.

 • SR EN ISO 9001:2015 – Sisteme de Management al Calităţii. Cerinţe.

 • SR EN ISO 9004:2010 – Conducerea unei organizaţii către un succes durabil. O abordare bazată pe managementul calităţii.

 • SR EN ISO 14001:2015 – Sisteme de Management de Mediu. Specificaţie cu ghid de utilizare.

 • SR EN ISO 15189:2013 – Laboratoare medicale. Cerinţe particulare pentru calitate şi competenţă.10015:2000

 • SR OHSAS 18001:2008 – Sisteme de Management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale. Specificaţie.

 • SR ISO 28000:2010 – Specificaţii pentru sisteme de management al securităţii pentru lanţul de furnizare.

 • SR ISO/TR 10013:2003 – Linii directoare pentru documentaţia Sistemului de Management al Calităţii.

 • SR ISO 10015:2000 – Managementul Calităţii. Linii directoare pentru instruire.

 • SR ISO/TR 10017: 2005 – Îndrumări referitoare la utilizarea tehnicilor statistice pentru ISO 9001.

 • SR EN 19011:2011 – Ghid pentru Auditarea Sistemelor de Management.

 • SR ISO 10019:2006 – Linii directoare pentru selectarea consultanţilor în SMC şi pentru utilizarea serviciilor acestora.

 • STAS 6269:90 – Documentaţia tehnică în construcţia de maşini.

 • SR SO 10002:2005 – Satisfacţia clientului. Linii directoare pentru tratarea reclamaţiilor în organizaţie.